Vé máy bay trực tuyến Sao Mai

Giờ tàu hoả tết Sài Gòn Hà Nội

Giờ các chuyến tàu nhanh Sài Gòn - Hà Nội:

Từ Sài Gòn đến

SE8

06:00

SE12

07:55

SE6

09:00

SE16

09:45

SE26

11:15

SE22

11:50

SE10

14:40

SE4

19:45

SE20

21:25

SE2

21:55

SE14

22:20

SE18

22:50

Dĩ An 06:30         12:22 15:11 20:17        
Sóng Thần   8:22         15:49          
Biên Hòa 06:44   09:42 10:27 11:58 12:37 15:28 20:32 22:07 22:34 23:02 23:32
Long Khánh 07:45   10:44   13:02 13:39 16:30 21:34        
Suối Kiết 08:31           17:27          
Bình Thuận 09:31 11:19 12:30 13:21 15:15 15:55 18:42 23:20   01:10 HÔM SAU    
Phan Thiết                        
Sông Mao           16:57 19:44          
Tháp Chàm 11:45 14:17 14:45   17:35 18:14 21:24   04:49 HÔM SAU 03:19    
Ngã Ba           18:58            
Nha Trang 13:33 16:02 16:23 18:07 19:25 20:04 23:51 03:21 HÔM SAU 06:12 04:54 06:53 08:27
Ninh Hòa 14:14     20:36 20:53 20:53 00:31 HÔM SAU          
Giã   17:45       21:27     07:56      
Phú Hiệp                 08:43      
Tuy Hòa 15:37 19:15 18:31 20:49 23:21 22:30 01:57 05:21 08:53 06:54 09:26 10:55
La Hai           23:16            
Diêu Trì 17:27 21:40 20:58 22:56 01:13 HÔM SAU 00:22 HÔM SAU 03:48 07:09 10:53 08:39 11:15 12:47
Quy Nhơn                        
Bồng Sơn 18:54       03:03 01:42 05:28 08:31        
Đức Phổ         03:53 02:39 06:18          
Quảng Ngãi 20:24 00:29 HÔM SAU 23:47 02:10 HÔM SAU 05:06 03:26 07:03 10:04 14:25 11:22 15:27 17:50
Núi Thành           04:17 07:45          
Tam Kỳ 21:31         04:47 08:20 11:11 15:53 12:27   18:58
Phú Cang           05:16            
Trà Kiệu           05:35 09:05          
Đà Nẵng 23:04 03:41 02:23 05:21   06:18 10:03 12:49 17:49 13:55 18:44 20:32
Huế 01:39 HÔM SAU 06:31 05:00 HÔM SAU 09:17     13:05 15:31 20:32 16:26 21:49 00:08 HÔM SAU
Đông Hà 02:56 07:53 06:17 11:06     14:22 16:46   17:41 23:14 01:50
Mỹ Đức 04:10                      
Đồng Hới 04:55 10:08 08:42 13:04     16:25 18:40 23:55 19:40 01:39 HÔM SAU 04:20
Minh Lễ 05:54                      
Đồng Lê 06:55 11:47 10:18       18:09 20:18   21:16 03:46  
Hương Phố 08:00 13:12 11:22       19:14 21:22   22:19 04:58  
Yên Trung 08:57   12:19 17:58     20:19 22:19     06:03  
Vinh 09:28 15:03 12:51 18:46     20:58 22:47 04:58 23:42 06:26  
Chợ Sy 10:11 15:47 13:35       21:41          
Minh Khôi 11:31 17:08 15:07       23:19          
Thanh Hóa 11:56 17:34 15:35       00:12 2 NGÀY SAU 01:28 2 NGÀY SAU 07:22 02:17 2 NGÀY SAU    
Bỉm Sơn     16:16                  
Ninh Bình 13:12 18:51 16:51           08:39 03:20    
Nam Định 13:47 19:25 17:27       02:16 03:07 09:13 03:52    
Phủ Lý 14:24 20:02 18:04         03:44 10:10 04:26    
Hà Nội 15:30 21:25 19:12       03:55 04:50 11:16      

Giờ các chuyến tàu Thống nhất Sài Gòn - Hà Nội

9 10 11 12 

 

Tổng đài Đặt vé : 19004742

 

Chia sẻ:
  • Chia sẻ
  • Chia sẻ
Nhận xét khách hàng
Nền cuối trang