Bảng giờ tàu hoả chạy chạy chiều Nam ra Bắc Bảng giờ tàu hoả chạy chạy chiều Nam ra Bắc
Vé máy bay trực tuyến Sao Mai

Bảng giờ tàu hoả chạy chạy chiều Nam ra Bắc

Bảng giờ tàu hỏa chạy chiều Nam ra Bắc

Từ Sài Gòn
Đến
SE8
06:00
SE6
9:00
SE22
11:50
SE10
14:40
SE26
19:00
SE4
19:45
SQN2
21:25
SE2
21:55
Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi Đến Đi

An
6:28 6:30     12:19 12:22 15:08 15:11 19:29 19:32 20:14 20:17        
Biên
Hòa
6:41 6:44 9:39 9:42 12:34 12:37 15:22 15:28 19:44 19:47 20:29 20:32 22:04 22:07 22:31 22:34
Long Khánh 7:43 7:45 10:41 10:44 13:36 13:39 16:27 16:30 20:46 20:49 21:31 21:34        
Suối
Kiết
8:29 8:31         17:24 17:27                
Bình Thuận 9:28 9:31 12:25 12:30 15:50 15:55 18:37 18:42 22:29 22:35 23:15 23:20     1:05 1:10
Sông Mao         16:54 16:57 19:41 19:44                
Tháp Chàm 11:45 11:48 14:42 14:45 18:11 18:14 21:21 21:24         4:46 4:49 3:16 3:19
Ngã Ba         18:56 18:58                    
Nha Trang 13:18 13:33 16:16 16:23 19:57 20:04 23:44 23:51 2:52 2:59 3:14 3:21 6:19 6:26 4:47 4:54
Ninh Hoà 14:11 14:14     20:50 20:53 0:28 0:31 3:36 3:39     7:03 7:06    
Giã         21:19 21:27     4:05 4:08     7:53 7:56    
Phú
Hiệp
                5:23 5:25     8:40 8:43    
Tuy
Hoà
15:34 15:37 18:34 18:37 22:24 22:27 1:54 1:57 5:41 5:44 5:18 5:21 9:07 9:10 6:48 6:51
La
Hai
        23:11 23:13                    
Diêu
Trì
17:12 17:27 20:43 20:58 0:07 0:22 3:33 3:48 7:33 7:45 6:57 7:09 10:55 11:10 8:26 8:41
Quy Nhơn                         11:35      
Bồng Sơn 18:51 18:54     1:39 1:42 5:14 5:28 8:59 9:01 8:28 8:31        
Đức
Phổ
        2:36 2:39 6:15 6:18 9:48 9:50            
Quảng Ngãi 20:21 21:24 23:42 23:47 3:21 3:26 7:00 7:03 10:33   9:59 10:04     11:17 11:22
Núi Thành         4:14 4:17 7:42 7:45                
Tam
Kỳ
21:28 21:31     4:44 4:47 8:12 8:15     11:08 11:11     12:24 12:27
Phú Cang         5:10 5:13                    
Trà
Kiệu
        5:29 5:32 9:03 9:05                
Đà
Nẵng
22:49 23:04 2:08 2:23 6:15 6:30 9:48 10:03     12:29 12:49     13:38 13:53
Lăng
        8:22 8:28                    
Huế 1:34 1:39 4:52 5:00 10:10   12:58 13:05     15:26 15:31     16:19 16:26
Đông
2:53 5:56 6:14 6:17     14:19 14:22     16:43 16:46     17:38 17:41
Mỹ
Đức
4:07 4:10                            
Đồng Hới 4:43 4:55 8:27 8:42     16:04 16:25     18:28 18:40     19:20 19:40
Minh
Lễ
5:51 5:54                            
Đồng
6:52 6:55 10:16 10:18     18:06 18:09     20:15 20:18     21:13 21:16
Hương Phố 7:57 8:00 11:20 11:22     19:11 19:14     21:20 21:22     22:16 22:19
Yên Trung 8:54 8:57 12:16 12:19     20:08 20:11     22:16 22:19        
Vinh 9:21 9:28 12:44 12:51     20:34 20:58     22:42 22:47     23:35 23:42
Chợ
Sy
10:09 10:11 13:32 13:35     21:38 21:41                
Minh Khôi 11:29 11:31 15:04 15:07     23:00 23:19                
Thanh Hoá 11:53 11:56 15:30 15:35     0:05 0:11     1:17 1:28     2:14 2:17
Bỉm
Sơn
    16:13 16:16                        
Ninh Bình 13:09 13:12 16:48 16:51                     3:17 3:20
Nam Định 13:44 13:47 17:22 17:27     2:13 2:16     3:04 3:07     3:49 3:52
Phủ
14:21 14:24 18:01 18:04             3:41 3:44     4:23 4:26

Nội
15:30   19:12       3:55 3:55     4:50      

 

 

Riêng có 2 loại tàu chỉ đi chặng ngắn là:

Tàu SPT2: khởi hành lúc 06h45 đến các điểm

- Sóng Thần đến 7:04 và đi tiếp 7:12

- Biên Hòa đến 7:31 và đi tiếp 7:34

- Bình Thuận đến 10:14 và đi tiếp 10:17

- Phan thiết đến 10:28

Tàu SNT2: khởi hành lúc 20h30 đến các điểm:

- Dĩ An đến 20:59 và đi lúc 21:02

- Biên Hòa đến 21:14 và đi lúc 21:17

- Tháp Chàm đến 4:00 và đi lúc 4:03

- Nha Trang đến 5:35 

 

Tổng đài: 19004742 nhấn phím 1

(Hỗ trợ từ 7h30 - 21h30 hàng ngày)

Chia sẻ:
  • Chia sẻ
  • Chia sẻ
Nhận xét khách hàng
Nền cuối trang
Bảng giờ tàu hoả chạy chạy chiều Nam ra Bắc