Hướng dẫn thanh toán

Đăng ngày : 10:15, 27/10/2018

DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN THANH TOÁN CTY SAO MAI

STT

TÊN TÀI KHOẢN

SỐ TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH

01

NGUYÊN THỊ LIÊN

31010000869839

Ngân hàng BIDV

Chi Nhánh Tp HCM

02

NGUYỄN VĂN TUẤN

1606205991829

Ngân hàng Agribank

Chi Nhánh: An Phú

03

NGUYỄN THỊ LIÊN

0331000447102

Ngân hàng Vietcombank (VCB)

Chi Nhánh Bến Thành

04

NGUYỄN VĂN TUẤN

060057391221

Ngân hàng Sacombank
Sở Giao Dịch Tp.HCM

05

NGUYỄN VĂN TUẤN

19027377138011

Ngân hàng TechcomBank

Chi Nhánh: Phú Nhuận

06

NGUYỄN THỊ LIÊN

102004429174

Vietinbank
Chi Nhánh TPHCM

 

* CÁC TÀI KHOẢN PHÍA DƯỚI CHỈ NHẬN THANH TOÁN THEO TỪNG HÓA ĐƠN MÀ CÔNG TY SAO MAI XUẤT. CHỈ NHẬN THANH TOÁN TỪ TÀI KHOẢN CÔNG TY, KHÔNG NHẬN TỪ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CÔNG TY SAO MAI

CHỈ DÙNG UNC TỪ TY KHÁC QUA ĐỂ THANH TOÁN HÓA ĐƠN (ĐÃ ĐK MẪU 08)

STT

TẾN NGÂN HÀNG

SỐ TÀI KHOẢN

NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH

01

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

198880729

Ngân hàng Á Châu (ACB)

Chi Nhánh Phổ Quang, Tp HCM

02

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

19029852678010

Ngân hàng TechcomBank

Chi Nhánh: Phú Nhuận

03

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

0331000452093

Ngân Hàng Vietcombank (VCB)

Chi Nhánh: Bến Thành

04

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

2201188886666

Ngân hàng Quân Đội (MB)

Chi Nhánh: Gia định

05

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

140480700888666

Ngân Hàng Eximbank

Chi Nhánh: Cộng Hòa

06

CTY TNHH TMDL TRUYỀN THÔNG SAO MAI

004704070999888

Ngân hàng HD BANK

Chi Nhánh Nguyễn Trãi

Trân trọng,