Thông tin chung

Sân bay quốc tế Yangon
23:29 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Yangon
Sân bay quốc tế Mandalay
23:28 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Mandalay
Sân bay quốc tế Wattay
23:27 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Wattay
Sân bay quốc tế Pakse
23:26 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Pakse
Sân bay quốc tế Luang Prabang
23:25 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Luang Prabang
Sân bay quốc tế Adisucipto
23:23 - 16/12/2017
Sân bay quốc tế Adisucipto